lafo logo symbol vit

Välkommen till Lappfjärds folkhögskola!

Våra ettåriga utbildningarna inom musik, ljudteknik och musikproduktion ger en bra grund för vidare studier inom musikbranschen. Alla linjer passar både unga och vuxna, oberoende tidigare erfarenhet! Även som erfaren musiker, ljudtekniker eller musikproducent är du varmt välkommen att komplettera och uppdatera dina branschkunskaper.

Låtskrivning & musikproduktion

MUSIKPRODUKTION

Oavsett om ditt mål är att bli en skicklig låtskrivare och producent eller om du bara vill hitta och utveckla din egen stil så är detta den perfekta utbildningen för dig.

Här studerar du låtskrivning, textförfattande, ljudteknik, mixning, mastering, produktion av eget material, remix och olika musikstilar. Du får en bred branschkännedom och lär dig om förlagsrättigheter, Teosto, Gramex mm.

Musikproducenterna har tillgång till ett antal egna mindre produktionsrum med utrustning för produktioner ”in the box” men även till två studios med möjlighet till större multitracksessioner med akustiska instrument. Vi använder främst Mac-datorer med programmet Logic som mjukvara men bekantar oss också med ProTools och andra aktuella program och plugins inom området.

Under läsåret medverkar vi aktivt i musiklivet i Finland! Förutom egna konserter och evenemang deltar vi i olika projekt tillsammans med andra musikaktörer och utbildare. Skolan ordnar också workshops med gästföreläsare och kända musiker. Vi har även samarbete med ett publishingföretag så att du får chans att visa upp och få feedback på dina produktioner. 

Utbildningens namn: Musikproduktionslinjen
Adress där utbildning ordnas: Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
Utbildningens typ: Folkhögskoleutbildning
Utbildningsspråk: Svenska
Omfattning: 36 veckor per läsår, 25 timmar undervisning per vecka.
Startdatum: 19 augusti 2024
Slutdatum: 23 maj 2025

Litteratur: Litteratur kan köpas från skolan.
Material och utrustning: Personligt instrument, egen lagringsenhet: extern hårdskiva.
Utbildningsmiljö: 30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten.
Studiesocial status: Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg.
Annullering: Lappfjärds folkhögskola förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjen.

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musikproduktionslinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

 • Undervisning, kost och logi i
  a) dubbelrum 100 € / vecka
  b) enkelrum 125 € / vecka
 • Undervisning samt lunch för studerande som ordnar boende själva 70 € / vecka
 • Gemensamma kostnader för bl.a utflykter, konserter, turnéer, internet och skol-CD 20 € / termin
 • Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20 € / vecka

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg via FPA.

Hitta och utveckla ditt eget sound!

MUSIKLINJEN

På musiklinjen (pop, rock, jazz) får du verktygen för att hitta ditt eget sound och utveckla dina personliga egenskaper och förmågor inom musiken. 

Upplägget i utbildningen bygger på mycket praktiskt arbete och vi lägger stor vikt på ensemblespel, liveframträdanden och huvudinstrument. Studierna består också av inspelningar, musikteori, musikhistoria, branschkunskap, musikanalys, rytmik, stilkännedom och praktiskt arbete i samarbete med de övriga linjerna.

Du kan söka till musiklinjen oberoende av tidigare musikbakgrund och börjar på den nivå du befinner dig. Du har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt och vi utgår ifrån dina målsättningar.

Under läsåret medverkar vi aktivt i musiklivet i Finland! Förutom egna konserter och evenemang deltar vi i olika projekt tillsammans med andra musikaktörer och utbildare. Skolan ordnar också workshops med gästföreläsare och kända musiker.

Utbildningens namn: Musiklinjen
Adress där utbildning ordnas: Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
Utbildningens typ: Folkhögskoleutbildning
Utbildningsspråk: Svenska
Omfattning: 36 veckor per läsår, 25 timmar undervisning per vecka.
Startdatum: 19 augusti 2024
Slutdatum: 23 maj 2025

Inträdeskrav: Grundskola.
Mål:
Den studerande får en bra grund inom området och baskunskaper för vidare musikstudier eller ett berikat musikerliv. Studerande kan avlägga examen inom huvudinstrument, musikteori och tonträffning enligt musikinstitutens rekommendationer (rytmmusik).
Litteratur:
Litteratur kan köpas från skolan.
Material och utrustning: Personligt instrument.
Utbildningsmiljö: Folkhögskoleutbildning, fri bildning. 30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten.
Studiesocial status: Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg.
Annullering: Lappfjärds folkhögskola förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjen.

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musiklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

 • Undervisning, kost och logi i
  a) dubbelrum 100 € / vecka
  b) enkelrum 125 € / vecka
 • Undervisning samt lunch för studerande som ordnar boende själva 70 € / vecka
 • Gemensamma kostnader för bl.a utflykter, konserter, turnéer, internet och skol-CD 20 € / termin
 • Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20 € / vecka

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg via FPA.

Studioinspelningar & konsertljud

LJUDTEKNIKLINJEN

Vill du jobba med ljud, musik och teknik? Då är ljudtekniklinjen rätt för dig! Här får du en bred teoretisk och praktisk utbildning som omfattar allt från inspelningar i skolans toppmoderna studio till att sköta tekniken under konserter.

I utbildningen läggs stor vikt på musiken, stilkännedom och ett analytiskt förhållningssätt till både teknik och musik. Den breda tekniska och musikaliska utbildningen är sedan till stor nytta i alla former av musikalisk verksamhet.

Centrala ämnen är apparaturkännedom, akustik, inspelning, mixning och ellära anpassad till branschen. Du läser också allmänna musikämnen så som musikteori, musikhistoria samt instrument- och stilkännedom.

Skolan har en inspelningsstudio i internationell toppklass utrustad med Protools HD3 och ICON D-Control. Studion har 2 kontrollrum, 5.1-lyssning och varierbar akustik.

Inga förkunskaper behövs, men även rutinerade tekniker har stort utbyte av ett år på ljudtekniklinjen.

Inspelningar görs i skolans studio i samarbete med skolans övriga linjer och med externa aktörer. Vi gör även inspelningar med mobil utrustning. Ljudtekniklinjen sköter tekniken vid skolans konserter, men även på andra shower och evenemang i regionen.

Under läsåret medverkar vi aktivt i musiklivet i Finland! Förutom egna konserter och evenemang deltar vi i olika projekt tillsammans med andra musikaktörer och utbildare. Skolan ordnar också workshops med gästföreläsare och kända musiker.

 

Utbildningens namn: Ljudtekniklinjen
Adress där utbildning ordnas: Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
Utbildningens typ: Folkhögskoleutbildning
Utbildningsspråk: Svenska
Omfattning: 36 veckor per läsår, 25 timmar undervisning per vecka.
Startdatum: 19 augusti 2024
Slutdatum: 23 maj 2025

Inträdeskrav: Grundskola.
Mål:
Ljudtekniklinjen ger en god grund för att påbörja en yrkeskarriär eller för vidare studier. Studerande kan avlägga examen inom huvudinstrument, musikteori och tonträffning enligt musikinstitutens rekommendationer (rytmmusik).
Litteratur:
Litteratur kan köpas från skolan.
Material och utrustning: Anteckningsmaterial.
Utbildningsmiljö: Folkhögskoleutbildning, fri bildning. 30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten.
Studiesocial status: Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg.
Annullering: Lappfjärds folkhögskola förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjen.

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av ljudtekniklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

 • Undervisning, kost och logi i
  a) dubbelrum 100 € / vecka
  b) enkelrum 125 € / vecka
 • Undervisning samt lunch för studerande som ordnar boende själva 70 € / vecka
 • Gemensamma kostnader för bl.a utflykter, konserter, turnéer, internet och skol-CD 20 € / termin
 • Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20 € / vecka

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg via FPA.

För dig som går ut högstadiet och hör till den allmänna läroplikten

MUSIKLINJEN FÖR LÄROPLIKTIGA

Här får du hålla på med musik samtidigt som du får mera kunskap och färdigheter inför studier på andra stadiet. Ett år på folkhögskola ger också sociala färdigheter, personlig utveckling och gemenskap.

Lappfjärds folkhögskola erbjuder en familjär och trygg studiemiljö – här ser och hör vi varje studerande. Alla studerande har möjlighet till individuellt stöd och en anpassad läroprocess, bland annat med hjälp av varierande studiemiljöer och olika studiemetoder.

Eftersom linjen omfattar dem som hör till den allmänna läroplikten stöder staten studierna, vilket betyder att det är gratis att studera, äta och bo på Lappfjärds folkhögskola.

Studierna är uppbyggda av

Allmänna ämnen (totalt 24 studiepoäng) bland annat
- vardagsfärdigheter och livskompetens
- studiefärdigheter och karriärplanering
- matematik
- kommunikation och interaktion

Inriktade studier (totalt 29 studiepoäng)
- Musiklinjen (20 sp)
- Musikteori (5 sp)
- Övrigt valbart (4 sp)

Studera på Lafo du också!

Annat som är på gång på Lappfjärds folkhögskola

lafo_songwriters academy_logo vit webb

Lafo Songwriters Academy är en heltäckande utbildning inom låtskrivning, musikproduktion och musikadministration. Perfekt för låtskrivare, producenter, top-liners och musiker som vill utveckla sina kunskaper på en internationell nivå. 

Lafo Folkmusikcenter_vit 2

Lafo Folkmusikcenter är en plattform för utbildning, fortbildning, utveckling och nätverkande inom folkmusiken för etablerade, nya och framtida kulturproducenter. Vi ordnar bland annat helgkurser och workshops – välkommen med!

Välkommen till oss!

lafo logo symbol vit

LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
Finland

Kansli tfn : 040 670 9590
Platsansvarig tfn : 040 845 6870

lafo@krs.fi